Regulamin pobytu Gości w Agroturystyce pod Czarnym Rumakiem

 

 1. Z chwilą rezerwacji i zapłaty zaliczki nasi Goście akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu umieszczonego na naszej stronie internetowej podczarnymrumakiem.pl, oraz zobowiązują się przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość innych godzin przyjazdu i wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzami.
 3. Opłata za pobyt pomniejszona o wpłaconą zaliczkę pobierana jest w dniu przyjazdu Gości. Opłata nie podlega zwrotowi za niewykorzystane noclegi.
 4. Goście zobowiązani są do korzystania z powierzonego im mienia w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, dbać o czystość i porządek podczas pobytu oraz pozostawić apartament w należytym porządku.
 5. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia powstałe podczas ich pobytu w apartamencie, spowodowane ich działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają. Goście powinni niezwłocznie powiadomić Gospodarzy o powstaniu szkody lub o jej stwierdzeniu.
 6. Goście otrzymują komplet kluczy (po jednym do apartamentu i drzwi wejściowych), które zobowiązani są zwrócić w chwili zakończenia pobytu.
 7. Nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami.
 8. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest na tarasie oraz ogrodzie.
 9. Osobom pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zachowujących się agresywnie Gospodarze mają prawo wymówić dalszy pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 10. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice / opiekunowie.
 11. Korzystanie z basenu, trampoliny osób małoletnich dozwolone jest tylko pod opieką rodziców.
 12. Prosimy o przestrzeganie zwyczajowych zasad dotyczących zachowania stosunków dobrosąsiedzkich.
 13. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za rzeczy wartościowe oraz pieniądze Gości pozostawione na terenie Agroturystyki bez nadzoru.
 14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w apartamencie nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy ładowarek do telefonów/laptopów.
 16. Do klatki z króliczkami wejście tylko w obecności Gospodarzy. Pamiętajmy – zwierzęta to nie zabawki.
 17. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących Regulaminu, prosząc Szanownych Gości o jego przestrzeganie.

 

Życzymy udanego wypoczynku!